Tarieven

Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven
over de door haar toegepaste tarieven.

De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing op datum van 01.01.2014. Deze tarieven kunnen worden aangepast. Nadere inlichtingen kunnen op het kantoor worden bekomen.

Erelonen

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd :

1 – Berekening per uur :

Het basis-uurtarief bedraagt 110, 125 of 135 euro per uur in functie van de ervaring en de specialisatie van de advocaat. Dit basistarief kan verhoogd of verlaagd worden in functie van de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak of de hoogdringendheid van de prestatie.

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

2 – Berekening naargelang de waarde :

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van 0 tot 7.500 15%
van 7.501 tot 75.000 10%
van 75.001 tot 150.000 8%
van 150.001 tot 300.000 6%
van 300.001 tot 4%

Ook hier worden correctiecoëfficiënten toegepast.

3 – Berekening per prestatie :

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken.

Kosten

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten :

1 – Dactylografie :

Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s tikwerk aan € 12 per blad.

2 – Fotokopieën :

€ 0,40 per kopij

3 – Verplaatsingskosten :

€ 0,65 per kilometer

4 – Bijzondere kantoorkosten :

Deze kosten zijn bv. internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer e.d.
Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt.

Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend.

5 – Gerechtskosten :

deze worden afzonderlijk begroot.

Indien u de volledige tekst van onze kantoortarieven wenst te bekomen, kan dit op eenvoudige aanvraag.

Hosted by Originalmedia