Wat doen we

Wij staan organisaties, bedrijven en particulieren bij met advies en procesbijstand.

wat-thumbOnze bekwaamheid stelt ons in staat uw vragen snel en goed te overschouwen. Onze ambitie is om met onze cliënten naar een goede en zakelijke oplossing te streven.

De hoge mate van specialisatie en onze aanpak hebben een gevarieerd cliëntenbestand opgeleverd.

Wij staan organisaties, bedrijven en particulieren bij met advies en procesbijstand.

 • Personen- en familierecht:
  • Maatregelen bij huwelijksproblemen
  • Echtscheidingen
  • Huwelijksvermogensstels
 • Strafrecht
 • Erfrecht
 • Verkeersrecht
 • Onderwijsrecht
 • Contractenrecht:
  • koop – verkoop
  • huur
  • pacht
 • Schadekwesties
 • Handelsrecht:
  • handelscontracten
  • handelspraktijken
  • incasso
 • Fiscaal recht
  • directe belastingen
  • fiscale procedures
 • Beslagrecht en collectieve schuldenregelingen.

Hosted by Originalmedia