Wettelijke informatie

overeenkomstig de Dienstenwet van 26 Maart 2010

VOF Paul ENGELEN & Kris BOSMANS bestaat uit advocaten die in eigen naam of via hun vennootschap (naam advocaat met *) in België zijn ingeschreven, en meer bepaald aan de balie te Tongeren. Al de advocaten zijn binnen VOF Paul ENGELEN & Kris BOSMANS contractueel verbonden en voldoen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies, en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van Orde van de plaatselijke balie.

U vindt op deze website alle betrokken advocaten.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 358.

De tweede vestiging is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Laerstraat 96.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is BE0852.114.415.

De advocaten kunnen bereikt worden per email zoals op elke fiche aangegeven volgens het principe van voornaam.naam@mosalex.be.
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel, en in tweede rang, polis 99.551.935 bij de nv AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Tongeren zijn de advocaten van Paul ENGELEN & Kris BOSMANS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Tongerse balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balietongeren.be

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan, met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de diverse advocaten. De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Tongeren bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Kris BOSMANS bereiken:

Hosted by Originalmedia